CZ EN

Vítejte na stránkách Dětského centra Ostrůvek

Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, je s účinností od 1. 1. 2015 nástupnickou organizací sloučených dětských center – Pavučinka Šumperk a Ostrůvek Olomouc.

Centrum poskytuje umístěným dětem zdravotní služby a služby sociálně-právní ochrany, včetně zaopatření. Celková kapacita je 50 lůžek, z toho 12 je vyčleněno pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Komplexní péče je poskytována dětem od prvních dnů života do věku zpravidla 3 let, na základě současných poznatků teorie a praxe v příslušných oborech tak, aby byla maximálně respektována individualita dítěte a zajištěn jeho optimální všestranný vývoj. Odborná péče o děti, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou, psychologickou, rehabilitační, výchovnou a sociální.

Na základě indikace lékaře může být dítě přijato k odborné zdravotnické péči následné a respitní přímo z novorozeneckých a dětských oddělení nemocnic, ale také na žádost zákonného zástupce či opatrovníka.

Pobyt dítěte v našem centru je na dobu nezbytně nutnou, než bude vyřešena situace, pro kterou je dítě přijato. Sourozenecké skupiny jsou umísťovány společně. S dítětem má možnost být ubytován i průvodce dítěte (zpravidla zákonný zástupce).

Poskytujeme nepřetržitou péči na odborných pracovištích:

A - U Dětského domova 269, 779 00 Olomouc

dětem umístěným ze zdravotních důvodů na základě dohody se zákonnými zástupci nebo pěstouny, dětem s nařízenou ústavní výchovou.
Pracoviště je pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) má vyčleněna 4 místa. Sem mohou být přijaty děti, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy (přijetí je možné na základě rozhodnutí soudu, žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo žádosti zákonného zástupce dítěte).

C - Dolní Hejčínská 35, 779 00 Olomouc

dětem umístěným ze zdravotních a zdravotně-sociálních důvodů, dětem s nařízenou ústavní výchovou, zpravidla v batolecím a předškolním věku.

E – detašované pracoviště Šumperk

Pracoviště je pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany, pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je vyčleněno 8 míst.

Denní péči poskytujeme v dětském stacionáři s kapacitou 25 míst

D - Mošnerova 1, 779 00 Olomouc

dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let s potřebou odborné péče z důvodu opožděného psychomotorického vývoje či jiné formy handicapu. Péče je poskytována odborným týmem – lékařka, psycholožka, dětské sestry a fyzioterapeutky.

Podpůrné aktivity jsou poskytovány dětem dle aktuálních možností formou canisterapie, hippoterapie, plavání a návštěv solné jeskyně.

Výchovnou činnost zajišťují speciální pedagožky – je zde detašované pracoviště ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Olomouc.

Provozní doba dětského stacionáře: pracovní dny 6.00 – 16.00 hod.

Aktuality

17.05.2017 Aukce vstupenek

Divadlo na Šantovce vložilo do aukce 2 vstupenky na hvězdně obsazené představení Dejvického divadla - DEALER´S CHOICE, která potrvá do 25. 5. 2017. Výtěžek věnuje našemu centru na zakoupení zahradního altánku pro handicapované děti. Děkujeme.

12.05.2017 Den otevřených dveří

Dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v sobotu 3. června 2017 od 9:00 do 15:00 hodin. Srdečně zveme odbornou i laickou veřejnost, náhradní rodiny s dětmi a děti ze školních dětských domovů. Odborní pracovníci Vás provedou a odpoví na případné dotazy. Pro děti je připraven bohatý program. Těšíme se na vaši návštěvu. Ing. Marie Fickerová, MBA, ředitelka DCO

Zobrazit další aktuality

Vybíráme z fotogalerie

Plavání pod vodou Dětský stacionář - interiér Pracoviště C - obývací místnost

Zobrazit další fotkyPodporují nás


   Dobré místo pro život, o. s. Společně pro děti

Copyright © 2017 Dětské centrum Ostrůvek   |  Mapa stránek  |  Zajímavé odkazy

Tvorba www stránek © Winternet s.r.o.